Chocoline
Adresa:
37000 Kruševac, Srbija
Jasički put bb – Industrijska zona

Telefoni:

065 66 10 931
063 721 55 92
063 601 125
037 445 025
fax: 037 443 124

kontakt@chocoline.rs

“CHOCOLINE” D.O.O. – podaci

T.R: 325-9500700000238-63 OTP Bank Srbija
MATIČNI BROJ: 17344978
REGISTARSKI BROJ: 013071
ŠIFRA DELATNOSTI: 15841
PIB: 100319981

Ime*

E-mail*

Poruka

KONTAKT PODACI

Adresa:
37000 Kruševac, Srbija
Jasički put bb – Industrijska zona

Telefoni:
065 66 10 931, 063 721 55 92, 063 601 125
037 445 025, fax: 037 443 124

kontakt@chocoline.rs

REDOVNA OBAVEŠTENJA